Travel Agency
CENTRUM, Ltd.

Nám. Slobody 4
921 01 PIEŠŤANY
SLOVAK REPUBLIC

Tel.: 00421 33 77 30 722
Tel.: ++421 33 77 43 389
Tel. + Fax: ++421 33 76 25 431

e-mail: ckcentrum@ckcentrum.sk

Naša cestovná kancelária vám ponúka nasledovné služby:
  • Kompletnú kúpeľnú liečbu s pobytom a lekárskou starostlivosťou
  • Ambulantnú kúpeľnú liečbu
  • Predaj zájazdov do zahraničia
  • Rekreácie pre jednotlivcov, skupiny a rodiny
  • Zmenárenské služby
  • Letenky
  • Doplnkové služby

  CENTRUM Travel Agency, Piešťany, Tel. + Fax: ++421 33 76 25 431, Tel.: ++421 33 77 43 389, e-mail: ckcentrum@ckcentrum.sk