V erbe mesta Piešťany je obrázok barlolamača a nápis Surge et ambula - vstaň a choď. Tento emblém a slová vítajú každého návštevníka a charakterizujú ráz mesta. Piešťany sú najvýznamnejšie kúpele na Slovensku pre liečbu pacientov s chorobami pohybových ústrojov. Kvalitnými prírodnými liečivými zdrojmi, poskytovanými službami a dosahovanými výsledkami v kúpeľnej liečbe sa zaraďujú medzi popredné protireumatické kúpele Európy.

Piešťany sú prezývané i perlou Považia. Túto perlu dotvára množstvo zelene, krásne parky, malebné zákutia rieky Váh s rozľahlou Sĺňavou. V súčasnosti je v meste i rozvinutá sieť obchodov i služieb, ako i široká sieť podnikateľov.

Svetoznáme liečebné kúpele sa nachádzajú v juhozápadnej časti Slovenskej republiky v severnom výbežku Podunajskej nížiny. Ležia v doline rieky Váh v nadmorskej výške 162 m. Na východnej strane sa ich bezprostredne dotýkajú svahy pohoria Považský Inovec, na západe sa zase asi vo vzdialenosti 10 km tiahne hrebeň pohoria Malé Karpaty. Na ľavom brehu rieky Váh, ohraničenom teplým ramenom Váhu, sa nachádza Kúpeľný ostrov s kúpeľnou časťou Piešťan. V najjužnejšej časti Ostrova vyviera niekoľko prameňov termálnych minerálnych vôd. V krásnom prostredí parkovej zelene a parkových promenád sa nachádzajú kúpeľné liečebné zariadenia a liečebné domy s doplnkovými službami.

Vďaka svojej polohe sú klimatické pomery Piešťan veľmi priaznivé pre liečenie reumatických chorôb. Mesto patrí k najteplejším oblastiam Slovenska a má typicky nižinnú klímu. Priemerná ročná teplota vzduchu má hodnotu 9,4'C, v letných mesiacoch sa priemer pohybuje okolo 20'C, v zime v januári -2,2'C. Tropických dní s maximálnou teplotou nad 30'C je priemerne ročne 13. Zrážky sú rozdelené rovnomerne počas celého roka. Slnko tu svieti okolo 2080 hodín ročne. Príjemný ráz jarného počasia, teplé a suché leto, farebná a teplá jeseň a mierna zima spolu s priaznivými meteorologickými faktormi, poskytujú dobré podmienky pre celoročnú kúpeľnú liečbu, ako i pre rekreačný pobyt v Piešťanoch.

  CENTRUM Travel Agency, Piešťany, Tel. + Fax: ++421 33 76 25 431, Tel.: ++421 33 77 43 389, e-mail: ckcentrum@ckcentrum.sk